Vi intervjuar Lindab

Lindab tillgängliggör hållbarhetsdata

Publicerad 23 maj 2024

LINDAB är ett ledande ventilationsbolag i Europa med lösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänk. Som koncern har de en stor mängd artiklar i BASTA-systemet och har höga ambitioner för framtiden.

Marie Ljungberg på Lindab

I norra Europa har Lindab även ett omfattande erbjudande av tak, fasader och takavvattning. Teamet  som jobbar med BASTA och produktbedömningar består av Marie Ljungberg och Viktor Johansson. Med bas i Grevie på Bjärehalvön är Lindab verksamma i 20 länder med ca 5 000 medarbetare.

Marie berättar att Lindab länge jobbat med BASTA och ambitionen är att alla egentillverkade produkter ska vara registrerade i systemet. Genom att registrera produkter håller sig Lindab uppdaterade på nya krav och kan på ett enklare sätt följa upp lagstiftning gällande byggprodukter. Ett bra exempel är introduktionen av taxonomikraven (EU-taxonomi) i BASTA och som underlättar rapporteringen för Lindab, men också för kunder som vill göra bättre produktval.

I takt med att det blir allt fler miljömärkningar, -certifieringar och – bedömningar, som till exempel taxonomin, ser Marie och Lindab att BASTA-systemet är ett väldigt användbart verktyg för att strukturera viktig miljöinformation. Idag visas vilka produkter som är BASTA-registrerade på lindab.se. Här vill de även inkludera ytterligare tillgängliga hållbarhetsinformation från BASTA-systemet. Lindab vill exempelvis via BASTA-systemet visa på ett tydligare sätt om produkten har en eBVD, bidrar till en Miljöbyggnads-certifiering, Trafikverket-bedömning och längre fram även om den uppfyller de delar av taxonomins krav som lyfts i BASTA.

Utöver att förenkla för användaren ser man att grunddata från BASTA kan användas till miljövarudeklarationer och det kommande CSRD-kravet (Corporate Sustainability Reporting Directive). Lindab följer också utvecklingen av digitala produktpass och förbereder internt för hur de ska arbeta med detta.

— Det är fantastiskt att BASTA är öppet för alla. Vi ser det som en stor fördel att det är en öppen databas och att ett öppet API erbjuds. En stor fördel är också att vi äger bedömningen och informationen om våra produkter. Samtidigt som revision säkerställer att informationen är rätt längs hela kedjan, säger Marie Ljungberg.