Skapa Loggbok

Ofta behöver vi snabba svar och då är BASTA enkelt och lättarbetat –  BASTA Loggbok hjälper dig att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt föra loggbok i dina bygg- och anläggningsprojekt. 

Intresset för loggböcker vid bygg- och anläggningsprojekt är stort. En anledning är det ökade antalet miljöcertifieringar av byggnader där Miljöbyggnad är det system som används i störst utsträckning. För att uppfylla kraven i Miljöbyggnad så måste man föra en loggbok, som för GULD-nivån dessutom måste innehålla information om byggvarornas placering och mängd i byggnaden.

Marknadens mest prisvärda system?
BASTA Loggbok är kostnadseffektivt och har en prisnivå som är attraktiv oavsett om det gäller enstaka eller ett större antal projekt.

Lättarbetad och effektiv
Ett projekt involverar många olika användare och funktioner. BASTAs loggbok är enkel att förstå, lättarbetad och har en effektiv produktvalsfunktion.

Tillgång till Finfo-databasen
Basta Loggbok är ett modernt digitalt verktyg för både företag och privatpersoner – utformat enligt gällande riktlinjer för loggböcker. Med spårbarhet och digitalisering i fokus erbjuder vi i samarbete med Finfo en tilläggstjänst med tillgång till ca 1,7 miljoner byggartiklar med kvalitetssäkrad artikelinformation.

Kom igång

1. Registrera konto

För att komma igång med Basta Loggbok behöver du först registrera ett användarkonto på Bastaonline.se.

Registrera konto

2. Skapa en arbetsyta

När du loggat in Bastaonline skapar du en arbetsyta för dina projekt. Arbetsytan gör det enkelt att överblicka och administrera dina projekt i loggboken.

3. Starta projekt och bjud in

När du skapat din arbetsyta kan du också starta ditt första projekt, bjuda in medlemmar och arbeta med hela Bastas artikeldatabas med över 170 000 artiklar för att loggföra ditt projekt. En tilläggsmodul erbjuder även Finfos artikeldatabas med över 1,7 miljoner artiklar.

Priser

Basta Loggbok är ett modern och kostnadseffektiv verktyg. Prismodellen är anpassad för företag som vill arbeta professionellt med loggböcker. Loggboken erbjuder också en förenklad version för privatpersoner.

Priset på loggboken baseras på:

 • vilken typ av Arbetsyta du valt för dina projekt
 • antalet projekt i Arbetsytan
 • vilken status projekten har (Aktivt / arkiverat)

Aktivt projekt innebär att projektets medlemmar aktivt ändrar i projektets information, t ex artikelinnehåll

Arkiverat projekt innebär att projektets information endast läses av projektet medlemmar.

Arbetsyta Företag

 • Pris per aktivt projekt och år: 4 500 kr
 • Pris per arkiverat projekt och år: 500 kr

 

Arbetsyta Privat

 • Pris per aktivt projekt och år: 500 kr
 • Pris per arkiverat projekt och år: 0 kr

 

Arbetsyta Utbildning

 • Kostnadsfritt – ta kontakt med Basta om din skola är intresserad av att nyttja Basta Loggbok i utbildningssyfte
 • Arbetsyta Företag erbjuder full funktionalitet i Basta Loggbok inklusive avvikelsehantering och obegränsat antal projekt och användare. I Arbetsyta Företag har du också fri tillgång till de utbildningar och support som Basta online AB arrangerar och erbjuder.
 • Arbetsyta Privat är begränsad till 2 projekt och 2 användare. Avvikelsehantering stöds ej i denna arbetsyta.

Funktioner i urval

Arbetsytor

 • Få insikt i miljövärdering och artikelfördelning genom aggregerade data och diagram för en samlad projektportfölj (arbetsyta)
 • Sök och filtrera arbetsytans samtliga projekt efter specifika artiklar, leverantörer eller klassificeringar
 • Överför projekt mellan arbetstytor (företag), t ex vid förvaltningsskede
 • Tillåt användare med viss domän att automatiskt ansluta sig till din arbetsyta och dess projekt
 • Fördela administrativa behörigheter

Full koll på projektinnehållet

 • Visualisering och statistik över artikelinnehåll, kravnivåer och avvikelser
 • Övergripande projektinformation med status, projektnr, namn, byggnad, beteckning, objekt, typ och dokument.
 • Se antal artiklar som uppfyller särskilda miljökrav, filtrera utifrån BSAB, BK04 klassificeringar eller sök enskilda artiklar i projektet
 • Använd Loggbokens inbyggda mappsystem för ett artikelinnehåll strukturerat efter projektets eller organisationens arbetssätt och dokumentationsrutiner.
 • Dokumentera avvikelser och status på enskilda artiklar
 • Dokumentera artiklars placering, våning, rum, byggnadsdel, mängd och vikt i byggnaden enligt miljöcertifieringskrav som Miljöbyggnad.

Hitta rätt artiklar

 • Kraftfull sökmotor med svarstider inom millisekunder.
 • Hitta artiklar via nyckelord, GTIN, artikelnummer, RSK, e-nummer och artikelbenämningar.
 • Använd filter för miljövärdering, leverantörer, dokumentationsnivå, BSAB och BK04 för att hitta passande urval.
 • Lägg till artiklar från Bastas artikeldatabas med över 170 000 miljövärderade artiklar med avseende på kemiskt innehåll
 • Stöd för egenregistrerade artiklar och andra miljöstandarder
 • Tilläggsmodul med Finfo artikeldatabas