Skapa Loggbok

Välkommen till BASTAs Loggbokstjänst

BASTAs Loggbokstjänst är webbaserat verktyg som möjliggör för fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, byggentreprenörer, arkitekter och byggkonstruktörer att dokumentera de artiklar (byggprodukter) som används vid nyproduktion, ombyggnation och under förvaltningen av lokaler, byggnader och anläggningar.

BASTAs Loggbokstjänst är direkt kopplat till BASTAs databas med registrerade artiklar (produkter). Vilken ger användarna praktisk vägledning till trygga val av artiklar (produkter). Artiklarna (produkterna) i BASTA-systemets databas uppfyller olika nivåer kring kemiskt innehåll.

BASTAs Loggbokstjänst hjälper dig att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att dokumentera artikel-/produktval i bygg- och anläggningsprojekt. 

Intresset för loggböcker vid bygg- och anläggningsprojekt växer. En av anledningarna är det ökade intresset för miljöcertifieringar av byggnader. Miljöbyggnad är det certifieringssystemet för byggnader i Sverige, ett av kraven i Miljöbyggnad är att man måste skapa en loggbok för projektet, för GULD-nivån måste loggboken även innehålla information om byggvarornas placering och mängd i byggnaden.

Marknadens mest prisvärda system?

BASTA Loggbok är kostnadseffektivt och har en prisnivå som är attraktiv oavsett om det gäller enstaka eller ett större antal projekt.

Lättarbetad och effektiv

BASTAs loggbokstjänst är skapad för att var enkel att förstå, lättarbetad och har en ge ett effektiv stöd i artikel-/produktval. Tjänsten hämtar data från BASTAs databas men gör det även enkelt att lägga till artiklar/produkter från andra källor via integration med FINFO

Hämta information från FINFO och eBVD

FINFO
BASTAs Loggbokstjänst erbjuder i samarbete med FINFO-info en tilläggstjänst som gör att om du inte hittar den artikel/produkten du vill använda i BASTAs databas kan du även söka kvalitetssäkrad artikelinformation bland ca 1,7 miljoner byggartiklar i FINFOs databas.

eBVD
BASTAs Loggbokstjänst erbjuder i samarbete med eBVD (elektronisk byggvarudeklaration) en tilläggstjänst som gör att för artiklar/produkter som har en eBVD så visas även denna information i loggboken. 

Kom igång med vår loggbokstjänst

1. Skapa användarkonto

För att kunna logga in på BASTAOnline och använda vår Loggbokstjänst behöver man skapa ett användarkonto.

Registrera konto

2. Skapa en arbetsyta eller bli inbjuden till en befintlig

När du skapat en användare och loggat in BASTAOnline kan du:

 • Skapa en arbetsyta för din organisation, läs mer om arbetsyta nedan
 • Bli inbjuden till en befintlig arbetsyta

3. Skapa projekt/loggbok

När du skapat en arbetsyta eller blivit inbjuden till en befintlig kan du skapa projekt (loggböcker)

4. Bjud in projektmedlemmar

Du kan bjuda in andra användare till arbetsytan och till specifika projekt (loggböcker)

5. Lägg in artiklar/produkter på projektet (loggboken)

Ett projekt (Loggbok) används för att dokumentera vilka artiklar som använts in i byggprojektet, artiklarna kategoriseras i valfri struktur och avvikelser från krav kan dokumenteras avvikelser. När man väljer artiklar/produkter kan man söka i BASTA-systemets databas med över 180 000 artiklar. Om de artiklar/produkter du vill använda inte finns där finns en tilläggsmodul erbjuder även FINFOs artikeldatabas med över 1,7 miljoner artiklar.

6. Följ upp avvikelser och analysera

När alla artiklar är inlagda på projektet (loggboken) kan man följa upp eventuella avvikelser som är inrapporterade samt analysera fördelningen mellan olika kravnivåer med mera.

Avgifter

BASTAS Loggbokstjänst är en modern och kostnadseffektiv tjänst. Avgiften är anpassad för företag som vill arbeta professionellt med loggböcker. Loggbokstjänsten finns också som en förenklad version för privatpersoner.

Avgiften för Loggbokstjänsten baseras på:

 • Vilken typ av arbetsyta man har
 • Antalet projekt (loggböcker) på arbetsytan
 • Vilken status projekten (loggböckerna) har (Aktivt/Arkiverad)

Aktivt projekt innebär att projektets (loggbokens) medlemmar kan ändra i projektets information, t.ex. lägga till produkter/artiklar
Arkiverat projekt innebär att projektets (loggbokens) information endast kan läsas

Arbetsyta Företag

 • Pris per aktivt projekt och år: 4 500 kr
 • Pris per arkiverat projekt och år: 500 kr

Arbetsyta Personlig

 • Pris per aktivt projekt och år: 500 kr
 • Pris per arkiverat projekt och år: 0 kr

Arbetsyta Utbildning

 • Kostnadsfritt – ta kontakt med Basta om din skola är intresserad av att nyttja Basta Loggbok i utbildningssyfte

I ”Arbetsyta Företag” kan en organisation samla, administrera och överblicka alla sina projekt (loggböcker) och dess artiklar. Arbetsytan kan ha obegränsat antal projekt (loggböcker), medlemmar och artiklar.

”Arbetsyta Personlig” vänder sig till privatpersoner, här har privatpersoner möjlighet att skapa 2 unika projekt (loggböcker) med 2 användare. Denna arbetsyta syftar till att ge privatpersoner en möjlighet att dokumentera uppförande av privata projekt, till exempel en bostad eller tillbyggnad. För mer avancerad loggning av byggnationer, exempel avvikelsehantering, krävs ”Arbetsyta Företag”.

Ett urval av funktioner loggbokstjänsten

Arbetsyta

En arbetsyta är en gemensam plats där ett företags projekt (loggböcker) och användare som har tillgång till arbetsytan administreras. Arbetsytan gör det enkelt att överblicka och administrera ett företags projekt (loggböcker). På en arbetsyta kan man se arbetsytans:

 • Arbetsytans grundläggande information
 • Plan och faktureringsuppgifter
 • Hantera inställningar för medlemsinbjudan
 • Hanteras arbetsytans medlemmar. Man kan bjuda in nya samt hantera befintliga medlemmar
 • Hantera arbetsytans projekt (loggböcker)
 • Se alla artiklar som finns på de projekt (loggböcker) som är kopplade till den aktuella arbetsytan.
 • Se statistik och trender för de projekt (loggböcker) som hör till denna arbetsyta

Projekt (Loggböcker)

Ett projekt (Loggbok) används för att dokumentera vilka artiklar som använts in i byggprojektet. PÅ ett projekt (loggbok) kan användare hjälpas åt att:

 • Dokumentera ock kategorisera artiklar/produkter som som byggts in i projektet/byggnaden
  • Samt placering, våning, rum, byggnadsdel, mängd och vikt enligt certifieringskrav i Miljöbyggnad
 • Hantera avvikelser kopplat till artiklarna/produkterna
 • Beskriva övergripande projektinformation. exempelvis projektnr, namn, beteckning
 • Hantera användare som har åtkomst till projektet (loggboken)
 • Exportera ut innehåll i loggboken för arkivering
 • Visualisering av statistik för till exempel kravnivåer och avvikelser för tillagda artiklar/produkter

Hitta rätt artiklar/produkter att använda i projekten

 • Använd BASTAs kraftfulla sökmotor, med svarstider inom millisekunder, för att göra medvetna produktval
  • Sök i BASTAs-databas med över 180000 miljövärderade artiklar
 • Hitta artiklar via nyckelord, GTIN, artikelnummer, RSK, e-nummer eller artikelbenämningar
 • Använd filterfunktion för att filtrera efter kriterienivå (BASTA, BETA eller DEKLARERAD), leverantörer, BSAB eller BK04 för att hitta räätt artiklar/produkter
 • Tilläggsmodul som erbjuder även FINFOs artikeldatabas med över 1,7 miljoner artiklar
 • Stöd för att lägga till egenregistrerade artiklar och dokumentera vilka miljökrav de uppfyller