Publicerad 05 maj 2023

Vi har stora saker på gång inom BASTA-systemet. Vi förbereder nu för vår största lansering någonsin!

Under det senaste halvåret har vi arbetat med att stöpa om våra kriterier och bygga en helt ny hemsida. Vi är övertygade om att det både kommer underlätta arbetet med att bedöma och registrera artiklar, samt öka värdet av att registrera artiklar. Detta genom enklare kommunikation med intressenter och en ökad exponering av registrerade artiklar.

Lanseringen är satt till den 30e maj, och vi bjuder in till ett öppet webinarium där vi kommer gå igenom alla uppdateringar den 30 maj klockan 0900. Läs mer och anmäl dig via denna länk.

Då detta är en stor uppdatering kommer detta att innebära vissa driftstörningar under perioden 22-29 maj, läs mer om driftstörningar nedan.

Nyheterna i korthet:

Uppdaterade kriterier

Vi slår samman kriterierna i BASTA-systemet för betygsnivåerna BASTA, BETA och DEKLARERAD i samma dokument, samt adderar information från olika hjälpdokument. Sedan tidigare finns även valbara kriterieområden för cirkularitet, förnybarhet, miljöeffekter samt emissioner och tester. Dessa valbara kriterieområden lyfts nu in i samma dokument som BASTA-systemets övriga kriterier.

Ny hemsida

Utöver att stöpa om kriterierna så bygger vi en helt ny hemsida! Detta gör vi för att kunna lyfta fram både anslutna företag och registrerade artiklar bättre.

Vi kommer att se över allt befintligt hemsideinnehåll och tydligare beskriva hur BASTA-systemet fungerar. En uppdatering kommer även genomföras för vår offentliga sökfunktion så att det blir enklare för alla som vill hitta registrerade artiklar.

Förbättrat API

I och med ombyggnationen så kommer vi kunna erbjuda möjligheten att hämta ytterligare data från vår öppna databas

Förenklad registrering av artiklar

Vi uppdaterar även registreringsyverna för de som registrerar nya och redigerar registrerade artiklar så att de följer den nya strukturen.

Driftstörningar

Lanseringen kommer innebära mycket arbete med migrering av bakomliggande databaser och infrastruktur. För att ingen data ska gå förlorad under migreringen kommer vi behöva stänga ner vissa tjänster och andra kommer påverkas i mindre utsträckning. Migreringen kommer att ske mellan den 22–29 maj.

Följande tjänster kommer att påverkas mellan den 22–29 maj:

Hemsidan: BASTAs hemsida kommer att fungera som vanligt och man kommer kunna söka bland registrerade produkter. Vissa kortare störningar kan förekomma vad gäller att se detaljerad information om kriterieuppfyllnad.

Registrera och uppdatera produkter: Det kommer under denna period inte vara möjligt att logga in på sitt användarkonto. Det kommer därmed inte heller gå att registrera nya produkter eller redigera i befintliga. Anledningen till denna nedstängning är att vi måste säkerställa att all befintlig data migreras rätt till den nya strukturen.

API: APIet kommer att påverkas under migreringen men kommer efter lansering fungera som tidigare. Som kund behöver du inte göra någon förändring i er integration. Efter lansering kommer dock nya endpoints finnas tillgängliga med långt mer detaljerad information om registrerade artiklar (t ex uppfyllnad av specifika kriterier).

Loggbokstjänsten: Under migreringen kommer det inte att vara möjligt att komma åt loggbokstjänsten och inte heller att lägga till registrerade produkter i loggboken. Det kommer dock gå att använda den offentliga sökfunktionen för att söka fram registrerade produkter så att de kan läggas till när tjänsten fungerar igen. Om ni under migreringen behöver kunna se vilka artiklar ni har i ert projekt kan ni göra en export av hela loggboken både som HTML och till Excel.

Vi är fullt medvetna om att denna driftstörning kan skapa merarbete för er som använder våra tjänster men vi är övertygade om att mervärdet i denna lansering kommer överväga denna korta driftstörning.