Avisering

De nya BASTA och BETA-kriterierna träder i kraft 2021-01-01

Publicerad 17 dec. 2020

BASTA- och BETA-kriterierna för 2021:A1 är nu publicerade på hemsidan. Egenskapskriterierna 2021-01-01 inkluderar ett förtydligande men inga ändringar och därför behövs ingen uppdatering utav tex underleverantörsförsäkran eller annan dokumentation.

Basta Egenskapskriterier (2021:A1)
Beta Egenskapskriterier (2021:A1)

Följande förtydligande har skett :
Kriterie 17c Ny lydelse ” Detta är ett uppsamlingskriterium som görs för produkter som inte uppfyller kriterierna för kroniskt 1 (H410), kroniskt 2 (H411) eller kroniskt 3 (H412). Sammanräkningen inkluderar ämnen klassificerade kroniskt 1 (H410), kroniskt 2 (H411), kroniskt 3 (H412), kroniskt 4 (H413). Summan av ingående ämnen måste vara under 25% för att uppfylla kravet”. (Gäller BASTA-kriteriet)

BASTA kontoret