För dig som är ansluten kund till BASTA

Nya och uppdaterade kriterier

Publicerad 01 feb. 2024

Vi har nya och uppdaterade kriterier gällande reproduktionstoxicitet, hormonstörande ämnen, PBT, PFAS, PMT och cirkulerad råvara. Förändringar träder i kraft den första augusti 2024. 

BASTA:s kriterier utvecklas löpande och aviseras minst sex månader innan de blir tvingande. Kriterierna utvecklas kontinuerligt av BASTA tillsammans med BASTA:s vetenskapliga råd, och bygger på senaste forskningen och lagstiftningen. 

Du hittar hela artikeln med alla förändringar på vår sida om aviseringar om kriterieförändring. Alla anslutna företag har också fått ett utskick med information.