Hur ska byggmaterial- och produkter bedömas?

Lansering av vägledning för nya taxonomikrav

Publicerad 11 apr. 2024

Vi har tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarens taxonominätverk utrett hur EU:s taxonomi ska tillämpas i byggbranschen. 

Nu finns en vägledning för hur taxonomins krav kopplade till kemiskt innehåll och utsläpp ska bedömas. Dokumentet finns till som stöd för företag som ska bedöma om byggmaterial- och produkter uppfyller kraven. Du hittar dokumentet på Byggföretagens webbsida

Vägledningen har tagits fram av en arbetsgrupp som letts av BASTA och guidar i hur produkter ska bedömas mot de nya taxonomikraven. Kraven som gäller framöver är att alla byggprodukter måste uppfylla kraven gällande kemiskt innehåll för att följa taxonomi. Vissa inomhusprodukter måste dessutom uppfylla kraven gällande utsläpp (emissioner). 

I samband med publiceringen av vägledningen har en förklaring tagits fram, som hittas på den nya taxonomisidan. Artikelkorten har också utvecklats med en flik om taxonomi, vilket gör att företag enkelt kan bedöma och redovisa om deras produkter uppfyller kraven.