Avgifter för 2024

Publicerad 31 aug. 2023

Nya avgifter från och med 2024-01-01 

Årsavgifter

Styrelsen för BASTA-online AB har beslutat att göra om prismodellen för BASTAs årsavgift för registreringen utav artiklar i vår databas.

Styrelsen för BASTAonline AB har beslutat att BASTAs årsavgift för registreringen utav artiklar från och med 2024 ska justeras enligt SCBs tjänsteprisindex, justeringen baseras på tjänsteprisindex för kvartal 1 föregående år, med avrundning till jämna 500 kronors intervall.

Producentprisindex för tjänster, årsförändring (scb.se)


Avgifterna hittar du på denna sida.