Viktig BASTA-information – De nya kriteriedokumenten finns på hemsidan!

2015-05-20

De nya kriteriedokumenten finns på hemsidan nu! I dessa kriteriedokument så har den aviserade ändring i BASTA-systemet gällande 2015-06-01 åtgärdats.

Kom ihåg att från och med den 1/6-2015 måste all registrering i systemet ske enligt CLP-versionen av Kriterierna, eftersom alla blandningar som släpps ut på marknaden senast den 1/6 ska vara märkta enligt CLP.

Egenskapskriterier – BASTA — enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP).PDF
Egenskapskriterier – BETA — enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP).PDF
Regler i BASTA för sammanräkning av ämnen med humantoxiska och miljöfarliga egenskaper.PDF

Ni kan se de aviserade ändringarna på BASTAs hemsida under Aviseringar, klicka här…länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med vänlig hälsning, Sussi Wetterlin och Anna Widheden
BASTAonline AB