Vägen till giftfritt byggande 2019

2018-12-14

– Missa inte evenemanget med agendan för hur vi i framtiden ska kunna nå ett hållbart byggande

Välkommen till BASTA:s och IVL:s årligt återkommande evenemang Vägen till giftfritt byggande. Sektorns krav på att nya hus skall vara miljömässigt hållbara fortsätts att höjas i rask takt. Leverantörer och producenter av byggvaror står idag inför många utmaningar och krav från bygg- och fastighetsbranschen. Efterfrågan på byggvarors dokumentation och information om innehåll ökar med beställarnas ambitionsnivå.

På konferensen – Vägen till giftfritt byggande den 14 mars står lösningar, inspiration och utveckling för giftfritt byggande i centrum. Vi bjuder in till en informationsrik mötesplats om strategiskt- och praktiskt miljöarbete där organisationer, myndigheter, branschföreträdare och verksamma utövare och intressenter samlas och utbyter kunskap, idéer och tjänster. Under dagen får du ta del av intressanta presentationer och exempel på innovationer, lära dig mer om hur företag och organisationer arbetar för att byta ut farliga ämnen och främja god miljö.

Kom och lyssna till aktuella talare och träffa kollegor inom hållbart byggande. Spika den 14 mars i kalendern och anmäl dig till Vägen till giftfritt byggande.