Utbildningar & Event

Våra kommande evenemang under våren och sommaren 2023:

Håll dig á jour med utvecklingen inom bygg- och anläggningssektorn

Vid frågor om våra utbildningar och event kontakta Paulina Rode-Kemlo, paulina.rodekemlo@ivl.se

 

BASTA loggbok – Ett verktyg i produktvalsprocessen

Vi visar hur BASTA:s digitala loggbok fungerar för att hantera materialvalsfrågan och hur man som företag ställer effektiva krav. Vi erbjuder en 45 min – 90 min gratis genomgång av verktyget i Teams.

Om ni är intresserade av mer information och bokning, klicka här… 

Företagsutbildningar

En företagsanpassad utbildning är perfekt för ett företag med specifika önskemål, eller brådskande behov, men är också ett effektivt alternativ till de mer traditionella kurserna. BASTA skräddarsyr utbildningar för såväl leverantörer som användare efter era speciella behov.

Om ni är intresserade av mer information och bokning, klicka här… 

Konsult tjänster

Basta erbjuder stöd i arbetet med hållbara materialval. Vi kan stötta i arbetet att formulera relevanta och tydliga miljökrav och upprätta arbetssätt och rutiner för implementering och uppföljning av krav som fungerar i er organisation.

Andra exempel på konsulttjänster är upprättande av hållbarhetsprogram, kemikalieplaner eller andra styrdokument som rör medvetna materialval.

För mer information kontakta Carina Loh Lindholm,  tel. 010-788 69 21, carina.loh.lindholm@ivl.se eller BASTA bastaonline@ivl.se