Utbildningar & Event

BASTA loggbok – Ett verktyg i produktvalsprocessen

Vi visar hur BASTA:s digitala loggbok fungerar för att hantera
materialvalsfrågan och hur man som företag ställer effektiva krav.
Vi kan nu erbjuda ca 45 min till en och en halv timmes gratis
online utbildningar i Teams, skype eller lync.
Boka online utbildning…

Företagsutbildningar

En företagsanpassad utbildning är perfekt för ett företag med specifika önskemål, eller brådskande behov, men är också ett effektivt alternativ till de mer traditionella kurserna.
BASTA skräddarsyr utbildningar för såväl leverantörer som användare efter era speciella behov.

Om ni är intresserade av mer information och bokning, klicka här… 

Seminarier

BASTA:s seminarier håller er á jour med utvecklingar inom bygg- och anläggningssektorn och, erbjuder ett utmärkt tillfälle för att träffa andra inom sektorn.

Läs mer och få uppdaterad information om BASTA:s seminarier, klicka här…

Konsult tjänster

Basta erbjuder stöd i arbetet med hållbara materialval. Vi kan stötta i arbetet att formulera relevanta och tydliga miljökrav och upprätta arbetssätt och rutiner för implementering och uppföljning av krav som fungerar i er organisation. Andra exempel på konsulttjänster är upprättande av hållbarhetsprogram, kemikalieplaner eller andra styrdokument som rör medvetna materialval.

För mer information kontakta Carina Loh Lindholm,  tel. 010-788 69 21, carina.loh.lindholm@ivl.se eller BASTA bastaonline@ivl.se