Uppskjutet tillägg kriterium 17, Miljöfarlighet H412

2019-11-18

BASTA har beslutat att skjuta upp implementeringen av aviserad förändring av kriteriet 17, Miljöfarlighet, som publicerades 2019-07-01 och träder i kraft 2020-01-01. Kemikalieinspektionens har aviserat en  översyn under 2020 som gäller riskminskningsämnen, vilket omfattar miljöfarlighet. Beroende på vad översynen kommer fram till kan BASTA komma att anpassa sina kriterier. Fram till dess fortsätter nuvarande kriterium 17 att gälla.