Uppdaterad lista – ämnen som omfattas av BASTAs kriterium för hormonstörande ämnen!

2020-09-01

Nu har vi lagt ut en uppdaterad lista över de ämnen som omfattas av vårat kriterium för hormonstörande ämnen (ED). Listan innehåller även ämnen som omfattas av Bastas informationskrav – ämnen i EDS-databasen, potentiella vPvB och ämnen på kandidatförteckningen.

I listan har fyra nya ämnen som upptagits på kandidatförteckningen 2020-06-25 lagts till:
Butylparaben casnr 94-26-8 – för detta ämne pågår även en ED utredning
h1-vinylimidazole casnr 1072-63-5
2-methylimidazole (casrnr 693-98-1)
Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin (cas-nr 22673-19-4)

Ni är välkomna att kontakta oss på Basta om ni har några frågor kring listan eller våra nya kriterier. Ni läser mer om våra krav här:

https://www.bastaonline.se/sa-fungerar-det/kemiska-amnen-med-sarskilt-beaktande/
https://www.bastaonline.se/sa-fungerar-det/hormonstorande-amnen/