Troligt med ett nytt kemikalieförbud!

2016-05-13

Förutom att fasa ut giftiga ämnen på hemmaplan vill Sverige nu driva kemikaliefrågorna hårdare i EU. Efter att Sverige vunnit en kamp om vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen i EU-domstolen finns fler frågor som regeringen vill sätta press på.
– Vi för en kamp mot EU om att ratificera minamatakonventionen och att få bort kvicksilver från exempelvis industrin. En annan fråga är bisfenol A i dricksvattenrör som vi inte ska ha i Sverige. I våra grannländer finns en annan syn på frågan och vi kommer driva den i EU, säger Gunvor G Ericson, statssekreterare på miljödepartementet, till Aktuell Hållbarhet.
Med en ny skrivelse till riksdagen har nu regeringen sammanfattat arbetet för att nå miljökvalitetsmålet en giftfri vardag, där bland annat bisfenol A i dricksvattenrör är en stor fråga.
– Om det blir ett förbud eller något annat vet jag inte nu, men det är troligt med ett förbud, säger Gunvor G Ericson.

Läs regeringens skrivelse