Två nya utbildningstillfällen för 2017 i utbildningen – BASTA- Kriterier, kvalificering och registrering av produkter i BASTA-systemet

2017-01-16

Välkomna till våra populära utbildningar. Vi ser fram emot att se er på ett utav de två utbildningstillfällen som kommer under våren 2017.

BASTA- Kriterier, kvalificering och registrering av produkter i BASTA-systemet

Plats: IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Stockholm
Tid: kl. 10.00-16.30.
Anmälan & Program: 2017-04-04: Anmäl dig här!  Läs programmet… , 2017-05-31: Anmäl dig här!  Läs programmet… 
Målgrupp:  Producenter, leverantörer, återförsäljare, konsulter och andra intressenter.
För mer information om programmet kontakta Sussi Wetterlin, sussi.wetterlin@ivl.se eller Paulina Rode-Kemlo, paulina.rodekemlo@ivl.se

Byggmaterialfrågorna har de senaste åren fått ökat fokus inom sektorn, inte minst beroende på den snabba utvecklingen och efterfrågan från fastighetsägare på att miljöklassa byggnader.
Det har medfört att miljökraven ökat och beställarna kräver ofta att byggprodukterna som används ska vara miljöbedömda, dokumenterade med hjälp av byggvarudeklarationer och registrerade
i en projektspecifik loggbok.

Välkommen till en halvdagsutbildning om BASTA för dig som byggmaterialleverantör. Utbildningen ger en genomgång av BASTA-metodiken och en förståelse för hur du som leverantör går tillväga för att registrera produkter i BASTA-systemet.