Svenska butikskedjor bryter mot kemikalielagstiftningen

2015-05-22

DAGLIG OMVÄRLDSANALYS –  publiserad onsdag 20 maj i Miljörapporten

Flera stora svenska butikskedjor följer inte 45-dagarsregeln i Reach. Det visar en granskning som genomförts av kemikonsultföretaget Explizit.

Enligt artikel 33 i Reach måste ett företag inom 45 dagar ge svar på frågan om det finns kandidatämnen i en produkt. Explizit medarbetare besökte som konsumenter ett stort antal butiker, minst två från varje kedja, och ställde frågan ”Finns det, i denna vara, några ämnen som är upptagna på EU:s kandidatförteckning?”.

Bara åtta av de 20 butikskedjorna lyckades följa lagstiftningen och lämna svar inom 45 dagar – Teknikmagasinet, BR, Rusta, Akademibokhandeln, Ö&B, XXL, Naturkompaniet och Jula. Ytterligare fem företag lyckades svara, men bara delvis eller för sent. Sju företag lyckade inte svara över huvud taget, svarade på helt fel saker eller visste inte ens om vad Reach-lagstiftningen var. – Det har gått nästan 10 år sedan införandet av Reach och artikel 33. Man kan förvänta sig att företagen borde ha koll. Det är beklämmande att så många företag inte ens har svarat, säger Explizits kemikalieexpert Peter Sjölund till MiljöRapporten. Granskningen presenterades i dag på MiljöRapportens konferens Chemicals Management Summit.