Stort deltagande vid workshop om nya affärsmöjligheter inom giftfritt byggande i järnvägssektorn

2016-02-12

En alltför stor andel av anläggningsprodukter på marknaden innehåller ämnen med oönskade egenskaper. Representanter för järnvägssektorn träffades den 2 februari för att diskutera giftfritt byggande och nya affärsmöjligheter inom området.

Trafikverket, Infranord, och BASTA bjöd tillsammans in leverantörer av anläggningsprodukter vid byggande och underhåll av järnväg till en workshop om giftfritt byggande. Under 2014 hölls en motsvarande workshop för leverantörer till byggande och underhåll av väg.

Tillsammans skapa förutsättningar för giftfritt byggande

45 deltagare från 30 olika företag, organisationer och myndigheter var på plats vid workshopen. Materialleverantörer, entreprenörer, beställare och branschorganisationer, alla fanns representerade för att tillsammans skapa förutsättningar för framtidens giftfria byggande i den svenska bygg- och anläggningssektorn.

Under workshopen berättade representanter från Trafikverket om det systematiska arbetet med kravställande och uppföljning avseende farliga ämnen i material, varor och kemiska produkter och om projektet Bygga med BASTA. Infranords deltagare på plats gav entreprenörens perspektiv på produktvalsprocessen som en del av strategin kring hållbara och giftfria anläggningsarbeten och vilka möjligheter och utmaningar de såg. Sussi Wetterlin, VD för BASTA, berättade om BASTA-systemets uppbyggnad och möjligheter till nya affärsmöjligheter med giftfritt byggande. Vosslohs representant Björn Lundwall lyfte goda exempel och utmaningar med tillgängliggörande av information om farliga ämnen utifrån en leverantör av järnvägsspecifikt materials perspektiv.

Läs hela artiklen…