Storstädernas tillsynsprojekt – Kemikalier i varor

2015-10-23

Miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm, Malmö och Helsingborg undersöker kemikalier i varor. Nästa tillsynsprojekt berör byggvaror.

Under maj och juni besökte miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm, Malmö och Helsingborg totalt 35 butiker som säljer matlådor, stekspadar, bakplåtspapper, ugnsdukar, bakformar och så vidare. Det handlar om varor av plast och ytbehandlade varor av papper eller metall – varor som finns hemma i de flesta kök och som används mer eller mindre dagligen.

De flesta butiksinnehavare känner till att det finns regler om kemikalier i varor och har rutiner för att kunna svara på kundernas frågor. Men många saknar fortfarande tillräcklig kunskap för att kunna ställa krav på kemikalieinnehållet när de köper in varor till butiken.

Resultatet av analyserna var positivt. I de flesta varorna fanns inga påvisbara halter av de efterfrågade kemikalierna. Några varor innehöll mycket låga halter, dock långt under 0,1 procent av varans vikt vilket är gränsen för att informationsplikten ska gälla.

Storstädernas kemikaliearbete fortsätter. I nästa tillsynsprojekt tittar de närmare på byggvaror.

Länk till fullständig artikel