Sammanfattning över kriterieändringar 2015-06-01

2015-07-01

Uppdateringar i BASTA- och BETA-kriterierna 2015-06-01

BASTA-kriteriet:

Kriterium 3a: Felaktig avisering att 3a) skulle ändras från 0,3% till 0,1%. 0,3% är det korrekta och kvarstår. Oförändrat

Kriterium 13: Förtydligande kring ATE värden. Oförändrat

Kriterium 14b) Tillagt H371 med haltgräns 10%. Skärpning

Kriterium 14c) H304 är flyttat från kriterium 16. Hade tidigare en haltgräns på 10%. Detta är nu ett produktkriterium, dvs om produkten är klassificerad som H304 klarar den inte kriteriet. Lättnad

Kriterium 15b) Tillagt H373 med haltgräns 10%. Skärpning

Kriterium 17c) Borttaget. Lättnad

BETA-kriteriet:

Kriterium 3:Felaktig avisering att 3a) skulle ändras från 0,3% till 0,1%. 0,3% är det korrekta och kvarstår. Oförändrat

Med vänlig hälsning

BASTA kansliet