Remiss – Vägledningsdokument Tappvattenarmaturer

2016-02-09

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Svensk Armaturindustri under senaste året drivit ett projekt som syftar till att ta fram vägledning för hur man ska hantera avvikelser mot BASTA:s kriterier gällande kopparlegeringar som innehåller högre blyhalter än 0,1 % (som är haltgränsen för bly i BASTA-kriterierna). Vägledningen omfattar kopplarlegeringar i kontakt med dricksvatten.

Resultatet av projektet, en underlagsrapport och en kortfattad vägledning, är nu tillgänglig för ett öppet remissförfarande. Om ni önskar lämna synpunkter på dessa remissversioner, vänligen skriv dem i ett separat dokument och skicka till Anna Widheden på anna.widheden@ivl.se

Ni är välkomna att skicka in era synpunkter fram till den 23 februari.