Remiss – Vägledningsdokument – golv- och väggbeklädnader av PVC som innehåller mjukgörarna DINP och/eller DIDP.

2016-04-12

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Golvbranschen drivit ett projekt som syftar till att ta fram vägledning för hantering av avvikelser mot BASTA:s eller andra miljöbedömningssystems kriterier gällande golv- och väggbeklädnader av PVC som innehåller mjukgörarna DINP och/eller DIDP.

Resultatet av projektet, en underlagsrapport och en kortfattad vägledning, är nu tillgänglig för ett öppet remissförfarande. Om ni önskar lämna synpunkter på dessa remissversioner, vänligen skriv dem i ett separat dokument och skicka till Carina Loh Lindholmcarina.loh.lindholm@ivl.se

Ni är välkomna att skicka in era synpunkter fram till den 26 april.