Regeringen har fattat beslut om att inrätta ett substitutionscentrum

2017-11-09

I ett pressmeddelande från regeringskansliet så kommer nyheten att ett nytt substitutions-centrum skall inrättas för att hjälpa företag att byta ut farliga ämnen (publicerat 2017-11-07).

De allra flesta företag vill göra rätt och ha säkra produkter utan farliga ämnen, men kemikaliearbetet kan vara svårt för många mindre företag. Regeringen fattar därför beslut så att ett substitutions-centrum kan inrättas. Centret ska stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor och placeras vid RISE i Borås.

Farliga kemikalier i varor är en stor utmaning. Flera svenska aktörer har med åren byggt upp kunskap om en mer hållbar kemikalieanvändning i produkter. För att underlätta samverkan och kunskapsutbyte mellan fler aktörer fattar regeringen beslut så att ett centrum för substitution kan inrättas. Centret kommer fungera som en oberoende nod mellan företag, organisationer, branscher, akademi, institut och myndigheter. Målet är att centret ska bidra till att farliga ämnen i varor och kemiska produkter byts ut…

För att läsa hela pressmeddelandet, Klicka här…