Prodikt och Basta Samverkar

2021-06-23

Prodikt – en helt unik och öppen digital hållbarhetsplattform för byggmaterial och möbler, och BASTA – en databas för bygg- och anläggningsprodukter, ingår i ett samarbete. Tillsammans kan Prodikt och BASTA aktivt bidra till att framtidens byggnader blir mer klimatsmarta, cirkulära och hälsosamma, detta genom främjandet av databaserad hållbarhetsinformation och att möjligheten till trygga och hälsosamma materialval blir lättare. 

”Att bygga hållbart skall vara både klimatsmart och människocentrerat. För att underlätta för branschen samt öka kvaliteten i hållbar byggnation ser vi samarbetet mellan Prodikt och BASTA som ett mycket progressivt steg framåt. Vi är båda öppna plattformar och tillsammans accelererar vi resan för en bättre byggd framtid”, säger Rasmus Ekberg, en av grundarna till Prodikt.

”Den nyutvecklade digitala plattformen Prodikt www.prodikt.com, gör det möjligt att på ett enkelt sätt hitta och jämföra olika byggprodukter med varandra, och på så sätt låta kunden ta beslutet att välja de mest hållbara och tekniskt lämpade. Information som ofta finns tillgänglig redan idag, men på olika platser och i olika format. Vi tar inte ställning på något sätt utan visar upp produkter från olika leverantörer med full transparens och öppenhet. Sen är det upp till arkitekten, byggherren eller inköparen att ta beslutet och sammanställa sina val till projekt”, fortsätter Rasmus Ekberg,

BASTAwww.bastaonline.se, tillhandahåller en databas för bygg- och anläggningsprodukter med fokus på att fasa ut särskilt farliga ämnen. Systemet är öppet att söka i för alla som vill göra medvetna produktval. Vi ser därför att det är naturligt att BASTAs information också digitalt finns tillgängligt i andra öppna system såsom Prodikt, vilket skapar ökad nytta för BASTAs kunder och de som vill göra medvetna produktval”, säger Sussi Wetterlin, VD på BASTAonline AB.

BASTA och Prodikt ska underlätta för marknaden att driva mot hållbar byggnation och det är genom samverkan detta sker på bästa vis. Det innebär att informationen från BASTA har kopplats samman med Prodikts plattform och gör att dess besökare enkelt kan ta del av vilka produkter som klarar BASTAs kriterier för att också kunna göra materialval som klarar BASTAs högt ställda kriterier för kemikalieinnehåll.

Carbonzero AB är ett företag som tillhandahåller den digitala plattformen Prodikt – www.prodikt.com, där man jämför hållbarhet för byggprodukter på ett enkelt sätt. I samarbete med tillverkarna görs produktfakta tillgänglig och jämförbar på en mängd olika parametrar. Prodikt gör ingen bedömning av produkterna utan valet ligger hos tex arkitekten, inköparen eller byggherren.

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper – bland annat fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner. I vår databas hittar du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i. BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket. BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggföretagen.