Nyheter


2022-12-12 Updaterade logotyper i BASTA
2022-10-13 Välbesökt och genomförd BASTA dag 2022!
2022-10-12 Utökade importmöjligheter för leverantörer
2022-10-07 Fler uppdateringar av BASTAS Loggbokstjänst
2022-10-04 CCBuild nu integrerat i BASTAs loggbokstjänst!
2022-09-01 Nu är BASTAs nyhetsbrev augusti 2022 publicerat!
2022-09-01 Avisering om nya årsavgifter för 2023
2022-07-18 Anmäl er till BASTA-dagen!
2022-07-06 BASTAs nyhetsbrev
2022-01-18 Pehr Hård - Ny BASTA VD!
2021-12-16 Avisering - Nya kriteria dokument 2022:A1
2021-12-16 Revision – en väg till bättre miljöinformation
2021-12-09 Ny grupp för produkter som innehåller Elektronik
2021-11-11 En ny funktion i BASTA systemets sökningar
2021-09-13 Ny grupp i systemet - DEKLARERAD!
2021-06-23 Prodikt och Basta Samverkar
2021-06-15 Ny version av excelimporten
2021-05-05 Ny grupp i Basta - DEKLARERAD
2021-05-05 Några nya uppdateringar i BASTA
2021-03-09 Nya digitala arbetssätt krävs för att öka återbruket i byggsektorn
2021-03-08 Anmäl ert till Webbinariet - en gång vara alltid vara!
2020-12-17 Avisering - Nya kriteriedokument
2020-12-17 Avisering - Kriterieändringar som träder i kraft 2021-07-01
2020-12-02 Kemikalieinspektionen har kartlagt farliga ämnen i vanliga varor
2020-11-25 ​Bättre information om farliga ämnen krävs om återvinningen ska öka!
2020-11-18 Ny metod ger säkrare bedömning av hormonstörande ämnen i byggvaror!
2020-11-06 Uppdaterad lista – ämnen som omfattas av Bastas kriterium för hormonstörande ämnen - 2020-11-02
2020-09-01 Uppdaterad lista - ämnen som omfattas av BASTAs kriterium för hormonstörande ämnen!
2020-06-17 Nu finns uppdaterade kriterier 2020:A2 publicerade!
2020-05-18 Framsteg för miljöarbetet när digitala byggvarudeklarationer kopplas ihop med branschens ledande databaser
2020-05-15 Underleverantörsförsäkran ersätter nu Kompletteringen av SDS:er!
2020-05-06 Nyheter i BASTA-systemet
2020-03-24 BASTA lanserar en ny Web utbildning!
2020-03-18 Ny registreringsvy för våra anslutna företag
2020-02-05 Nu finns uppdaterade kriterier 2020:A1 publicerade!
2020-01-07 BASTA Nyhetsbrev december 2019!
2019-11-25 Echa: Bristande kemikalieinformation hindrar en cirkulär ekonomi
2019-11-18 Uppskjutet tillägg kriterium 17, Miljöfarlighet H412
2019-11-15 BASTA lanserar en ny loggbok för bygg- och anläggningssektorn!
2019-09-25 BASTA tar helhetsgrepp på hormonstörande ämnen i byggvaror
2019-09-09 Missa inte BASTA-dagen 2019! Nu med ett uppdaterat och fullständigt program!
2019-08-27 Den 7 november 2019 är det dags för BASTA-dagen!
2019-05-28 Avisering om kriterieändring - Uppdatering 2019-05-28
2019-05-28 "BETA till BASTA" - ny kravnivå i BASTA
2019-03-12 Mer än 100 000 GTIN möjliggör digital kommunikation!
2018-12-20 BASTAS:s Nyhetsbrev för vintern 2018 är nu ute!
2018-12-16 Förbjudna Kemikalier i varor från e-handel!
2018-12-14 Vägen till giftfritt byggande 2019
2018-09-24 Har du saknat Excel fil för att ladda ner dina registrerade artiklar?
2018-07-02 Avisering gällande förändring i BASTA och BETA-kriterierna!
2018-06-25 Läs om Boverkets loggboksförslag och två förslag från Kommittén för Modernare Byggregler!
2018-05-24 Vanligaste frågorna - nya inloggningen
2018-05-23 Ett stort intresse för Byggsektorns miljöberäkningsverktyg!
2018-05-23 Filmen från Vägen till giftfritt byggande 2018
2018-05-22 System uppdatering 2018-05-23 - leder till att systemet påverkas under delar utav dagen!
2018-05-22 Lansering av ny förbättrad sökfunktion
2018-04-23 Nya datum ute för BASTA:s utbildningar!
2018-02-19 Utökat samarbete mellan FINFO och BASTA - spårbarhet och digitalisering i fokus
2018-02-07 Innemiljö i energieffektiva byggnader
2018-01-24 Koppar i byggprodukter - ny rapport
2018-01-08 BASTA:s nyhetsbrev - december 2017 är publicerat!
2018-01-08 Avisering - gäller från 2018-01-01
2017-11-29 Miljömärkt byggande ökar!
2017-11-14 Ny förbättrad sökfunktion!
2017-11-09 Regeringen har fattat beslut om att inrätta ett substitutionscentrum
2017-10-05 Nej till EU-kommissionens förslag om hormonstörande ämnen
2017-10-04 Anmäl dig till BASTA-dagen 7 november 2017 - Nu fullständigt och uppdaterat program!
2017-09-26 "Kravrallyt för hållbartbyggande riskerar att missa målet"
2017-07-05 EU-länderna har röstat ja till kriterier för hormonstörande ämnen
2017-06-22 Eu slår fast att bisfenol är ett hormonstörandeämne
2017-06-08 Avisering om ett förtydligande i BASTA och BETA kriterierna
2017-05-19 Genomgripande översyn av Boverkets byggregler
2017-05-17 Information nya Miljöbyggnad 3.0
2017-04-04 ”Bra med substitutionscentrum – kemikaliefrågan behöver lyftas”
2017-03-10 Lika säkert som Svenska hus?
2017-03-02 En ny kommitté är tillsatt för att rensa i paragraferna i bygglagar och byggregler
2017-02-23 Historisk omröstning om hormonstörande ämnen
2017-02-23 Missa inte introduktionen utav eBVD - boka din plats nu!
2017-02-22 BASTA - VIP pris på Vägen till Giftfritt Byggande!
2017-02-17 Missa inte BASTA, EPD och IVL:s Inbjudan till frukostseminarium för alla inom bygg- och anläggningssektorn!
2017-02-09 Missa inte! – Strategier för att bygga giftfritt och hållbart
2017-02-02 Kom och besök BASTA på Bygg & VVS-mässan Syd 26 & 27 april i Malmö.
2017-01-16 Två nya utbildningstillfällen för 2017 i utbildningen - BASTA- Kriterier, kvalificering och registrering av produkter i BASTA-systemet
2016-12-14 BASTA och BETA kriterierna 2017:1 och avisering är nu publicerade!
2016-12-13 Save the date! Missa inte Vägen till giftfritt byggande 29 mars 2017!
2016-12-12 Nya ämnen på Kandidatförteckningen Januari 2017
2016-10-13 Industrins utfasningsarbete får positiv feedback!
2016-09-09 Kemikalieinspektionen för giftfri vardag får ökade resurser
2016-08-29 Förbjudna kemikalier i mjuk plast - oroväckande resultat från KEMI tillsynsprojekt gällande plastvaror!
2016-08-27 Få platser kvar! Passa på att boka din plats på BASTA-dagen....
2016-08-26 Anmäl er nu till BASTA-dagen 16 november 2016!
2016-08-26 Missa inte BASTA-dagen den 16 november 2016 - vårt fullmatade Program är nu publicerat!
2016-07-01 Nytt BASTA nyhetsbrev!
2016-07-01 Förbättrad information vid val av produkter som inte klarar BASTA- eller BETA-kraven
2016-07-01 Avisering om ändring i BASTA-kriteriet (publicerat 2016-06-10)
2016-06-16 EU-kommissionen har presenterat kriterier för hormonstörande ämnen
2016-06-07 Ny Leverantörsvy
2016-05-13 Troligt med ett nytt kemikalieförbud!
2016-04-13 Replik: "Farliga ämnen måste fasas ut"
2016-04-12 Danskt genombrott för europeiskt ftalatförbud
2016-04-12 Remiss - Vägledningsdokument - golv- och väggbeklädnader av PVC som innehåller mjukgörarna DINP och/eller DIDP.
2016-04-06 Platser kvar!
2016-03-31 Sverige bakom flera EU-beslut som bidrar till en giftfri miljö
2016-03-18 Farliga kemikalier hittade i hemelektronik
2016-03-16 Registrering av artiklar
2016-02-12 Stort deltagande vid workshop om nya affärsmöjligheter inom giftfritt byggande i järnvägssektorn
2016-02-09 Remiss - Vägledningsdokument Tappvattenarmaturer
2016-02-05 Ny databas samlar byggvarudeklarationer
2016-01-26 Frankrike på väg att införa lag om kemikaliesubstitution
2015-12-28 Avisering
2015-12-18 BASTA utbildningar och en inbjudan till konferens 9 mars 2016
2015-12-17 Nya SVHC ämnen och nyheter om EU-kriterier för hormonstörande ämnen
2015-12-02 Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter - förslag till nationella regler
2015-11-23 Inbjudan till en Workshop - Nya affärsmöjligheter - giftfritt byggande inom järnvägssektorn!
2015-11-23 Kemins plats i byggbranschens värdekedja!
2015-11-17 BASTA-dagens 2015 - Föreläsare och presentationer!
2015-10-23 Storstädernas tillsynsprojekt - Kemikalier i varor
2015-10-15 Nya differentierade avgifter BASTA-systemet för 2016!
2015-09-17 Stor potential att bygga giftfritt visar studie - "Bygga med BASTA"!
2015-09-12 Nu är det bara ett par dagar kvar till årets BASTA-dag!
2015-09-11 Inbjudan till BASTA-dagen den 12 november 2015 - Hur fungerar arbetet med medvetna materialval i praktiken?
2015-08-14 Välkommen till vår nya hemsida!
2015-07-01 Sammanfattning över kriterieändringar 2015-06-01
2015-06-26 Ibland blir det fel…
2015-06-18 BASTA och Byggvarubedömningen synkroniserar utvecklingen av kemikaliekriterier.
2015-06-17 Nyhet i BASTA systemet – BSAB!
2015-06-02 Echa: Företagen dåligt förberedda på Reach 2018
2015-05-22 Nya upphandlingskrav för giftfri förskola
2015-05-22 Svenska butikskedjor bryter mot kemikalielagstiftningen
2015-05-20 Viktig BASTA-information - De nya kriteriedokumenten finns på hemsidan!
2015-04-23 Inbjudan slutseminarium Bygga med BASTA den 2 juni
2015-04-22 BASTA NYHETSBREV - APRIL 2015
2015-01-21 Användning av BASTA:s logotype
2015-01-16 BASTA:s Nyhetsbrev!
2014-11-28 Avisering om ändring i egenskapskriterierna
2014-11-21 Notis - Kriterieförtydligande
2014-10-13 Ny rutinmall för BASTA:s leverantörer!
2014-09-23 Sussi Wetterlin ny vd för Basta
2014-07-10 Ny rapport: Mer byggmaterial kan återvinnas
2014-03-10 Nu lanserar vi Företagsanpassade BASTA Utbildningar!