Nyheter i BASTA-systemet

2020-05-06

Vi har i dagarna uppdaterat och förbättrat vår information kring de nya kriterierna för hormonstörande ämnen och våra övriga informationskrav. I samband med detta kommer vi även göra ett antal tillägg i databasen.

Som stöd till de BASTA-anslutna företagen har vi tagit fram två hjälpdokument gällande hormonstörande ämnen. Det ena är vår ”guideline” för hur kriterierna skall tolkas och det andra är en Excel-lista där vi sammanställt de ämnen som omfattas av kriterierna. Listan är ett verktyg som kan användas utav de som registrerar produkter så att de lättare skall kunna stämma av sina produkter. Excel-listan finns tillgänglig för anslutna företag och partners till BASTA på förfrågan till bastaonline@ivl.se

Vidare har BASTA-kriterierna tre informationskrav – ämnen på kandidatförteckningen, potentiella vPvB och ämnen i EDS-databasen. För de produkter som innehåller dessa ämnen finns ett förtydligat informationskrav och ämne, cas-nummer och halt skall anges i systemet. Dessa ämnen visas sedan i den publika söken och i våra loggboksverktyg.
Informationskravet har kommit till för att ge en enkel översikt på produkter som finns i vårt system men där det kan finnas begränsningar vid en eventuell certifiering enligt t ex Miljöbyggnad och vi kommer därför att markera de produkter det gäller på följande sätt.

Informationen om vilket ämne det gäller och vad som avses framgår när man tittar på artikelinformationen. Mer information om detta hittar ni under ”Så fungerar BASTA”.