Nya upphandlingskrav för giftfri förskola

2015-05-22

Läs mer om de nya upphandlingskraven på byggmaterial

Många kommuner har antagit planer för att skapa en så giftfri förskola som möjligt. För att underlätta för kommuner att ställa kemikaliekrav på de produkter som upphandlas till förskolan lanserar nu Konkurrensverket, KKV, nya krav för leksaker och köks- och serveringsutrustning samt uppdaterade krav för möbler och textilier.

Den här typen av krav kom tidigare från Miljöstyrningsrådet, som numera är nedlagt och vars arbetsuppgifter tagits över av KKV. Kraven är framtagna tillsammans med expertgrupper för respektive produktområde där representanter från branschen, upphandlande myndigheter, miljöorganisationer och leverantörer ingår. Kraven är frivilliga att använda och finns framtagna på basnivå, och för en del krav finns även avancerad nivå.

”Kraven går naturligtvis att använda både för upphandling till förskolan och till annan offentlig verksamhet”, säger Anna Christiansson, projektledare på Konkurrensverket i en kommentar på myndighetens hemsida. Konkurrensverket kommer, tillsammans med Kemikalieinspektionen, att sprida information till upphandlare och förskolor om de nya kraven. Som ett led i detta lanseras även interaktiva vägledningar inför sommaren.

Krav inom andra produktområden

Det finns även andra produktområden där det kan vara relevant att ställa kemikaliekrav vid upphandling till förskolor.

Byggmaterial (inklusive golv) Det fins kriterier för att göra materialval vid upphandling av material för byggande och renovering. Du hittar byggkriterierna genom vår kriteriewizard. Öppna kriteriewizarden och välj produktområde Bygg och fastighet, därefter produktgrupp Lokaler eller Flerbostadshus, därefter undergrupp Totalentreprenad. Välj sedan nivå Bas eller Avancerad och i samma bild väljer du även Filtrera på kategori, filtrera då på Materialval. Se kriteriewizarden och mer information på länken nedan.

Läs mer om upphandlingskrav för giftfri förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster