Nya SVHC ämnen och nyheter om EU-kriterier för hormonstörande ämnen

2015-12-17

ECHA har idag lagt till fem nya SVHC-ämnen

  • Nitrobenzene CAS nr 98-95-3 (Reproduktionstoxiskt)
  • 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) CAS nr 3864-99-1 (vPvB)
  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) CAS nr 36437-37-3 (vPvB)
  • 1,3-propanesultone CAS nr 1120-71-4 (Cancerframkallande)
  • Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium CAS nr 375-95-1, 21049-39-8, 4149-60-4 (Reproduktionstoxiskt, PBT)

För mer information se ECHAs hemsida

EU-kriterier för hormonstörande ämnen

Europeiska unionens tribunal har gett Sverige rätt i målet mellan Sverige och EU-kommissionen om kriterier för hormonstörande ämnen. Domen innebär att kommissionens agerande i frågan strider mot EU-fördraget.

− Vi är väldigt nöjda. Det viktiga arbetet med att identifiera och fasa ut hormonstörande ämnen behöver komma igång. Kommissionen måste nu snabbt besluta om vetenskapliga kriterier,säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Sverige stämde EU-kommissionen i juli 2014 för att den inte följt bestämmelserna i EU:s biocidförordning och beslutat kriterier för att identifiera hormon­störande ämnen, vilket den skulle ha gjort senast i december 2013.

Kommissionen har det vetenskapliga underlag som behövs för att besluta kriterierna men har skjutit på beslutet och istället valt att genomföra ett offentligt samråd och en konsekvensanalys. Domstolen kritiserar kommissionens handläggning av ärendet och uttalar att det datum som anges i EU:s biocidförordning är bindande.

Komissionen åläggs nu att ta fram en lista på vilka ämnen som ska regleras och en klar definition om vad ett hormonstörande ämne är.

Läs mer på Regeringskansliets hemsida och på DN.se