Nya digitala arbetssätt krävs för att öka återbruket i byggsektorn

2021-03-09

IVL Svenska Miljöinstitutet har 2021-02-23 publicerat en rapport som de tagit fram till Boverket. Rapporten poängterar band annat vikten utav att skapa digitala arbetssätt för att öka återbruket i byggsektorn.

Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Trots att stora mängder av detta avfall håller hög kvalitet är det lite som i dagsläget återbrukas. IVL har i en rapport för Boverket utforskat hur den digitala tekniken kan stödja ett ökat återbruk.

– En viktig nyckel för att skapa ett hållbart bostadsbyggande är att det finns tillgång till tillförlitlig och spårbar information om byggmaterialens miljöpåverkan. Det kan uppnås med stöd av digitalisering, men för att den digitala tekniken ska komma till sin rätt krävs även förändrade arbetssätt, till exempel i hur vi lagrar information kring våra byggmaterial, säger Jeanette Green, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Idag står den brutna kedjan av information genom byggprocessens som ett hinder för ökat återbruk. Avsaknaden av digitala stöd för att säkerställa ett obrutet flöde har länge varit en fråga för diskussion mellan byggprocessens aktörer. I projektet ”Digital tvilling – en loggbok för innovativt och hållbart bostadsbyggande” har IVL därför utforskat hur nya digitala arbetssätt kan främja utvecklingen av ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation kopplat till byggmaterial…

Detta är något som ligger BASTA varmt om hjärtat och Bastas loggbok stödjer kontroll på inbyggda varor och produkter – det är en del av ett de digitala arbetssätt som krävs för att stödja framtida återbruk.

Läs hela artikeln här: https://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/news/nya-digitala-arbetssaett-kraevs-foer-att-oeka-aaterbruket-i-byggsektorn-421768?utm_campaign=send_list