Nya differentierade avgifter BASTA-systemet för 2016!

2015-10-15

BASTA-systemet har andvänt sig av en prismodell där alla de anslutna leverantörerna betalade samma årsavgift oberoende av antal registrerade artiklar. Systemet har varit attraktivt för leverantörer med ett större antal produkter, men mindre förmånligt för de leverantörer som endast har ett litet antal registrerade artiklar.

För att få till ett mer differentierat system kommer BASTAonline AB att införa en ny betalningsmodell från och med 1 januari 2016, samtidigt höjs ordinarie avgift från 15000 kr (exkl moms) till 18000 kr (exkl moms). Upplägget ser ut enligt följande:

Antal artiklar                         Årsavgift >17 milj kr omsättning*                 Årsavgift < 17 milj kr omsättning*
>10  artiklar                            18 000                                                              15 000
4- 10  artiklar                          12 000                                                              10 000
1-3 artiklar                                6 000                                                                5 000

*Alla avgifter avser exklusive moms

För att kunna nyttja de reducerade avgifterna krävs det att artiklarna registreras med ett vedertaget artikelnummer alternativt artikelnummer och GTIN. Serier, produktgrupper eller sammanslagningar av artiklar godkänns inte. Dessa får dock fortfarande användas vid registrering men då kommer full årsavgift att debiteras oavsett antal registrerade artiklar/produkter.

Mer information finns i dokumentet Nya diffrentierade avgifter – 2016.

För att ansluta er till BASTA-systemet, klicka här…