Ny version av excelimporten

2021-06-15

En ny grupp, DEKLARERAD, har infört den 15 juni.  I och med detta så har excel-filen för import av artiklar uppdaterats. Den version som gäller är 2.0 och den finns tillgänglig på dokumentsidan samt på företagssidan.

En förändring har samtidigt gjorts gällande registreringsunderlag. Detta angavs tidigare på produktnivå men informationen ligger nu på företagsnivå, och är borttaget i filen och i artikelregistreringen.

Du hittar mer information om DEKLARERAD här och excelfilen version 2.0 hittar ni här…