Ny rutinmall för BASTA:s leverantörer!

2014-10-13

BASTA har utvecklat ett nytt hjälpmedel för sina leverantörer – Rutinmallen! Mallen är avsedd som stöd för att utveckla bra rutiner kring BASTA registreringar.

En erfarenhet från de revisioner av hur leverantörerna uppfyller BASTA:s avtalsvillkor som BASTA låter genomföra varje år är att många avvikelser beror på bristfälliga rutiner avseende det åtagande man som leverantör har gentemot BASTA.

För att hjälpa leverantörerna med att ta fram skriftliga rutiner har BASTA tagit fram en mall hur en rutin kan vara utformad.

Denna mall finns nu att ladda ner på hemsidan, klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det står respektive leverantör fritt att anpassa rutinen ni tar fram utifrån mallen så att den passar för era specifika behov.

Med vänliga hälsningar

BASTA kansliet