Ny databas samlar byggvarudeklarationer

2016-02-05

Via en ny databas ska byggbolag och tillverkare kunna registrera och ta del av byggvarudeklarationer. På så sätt ska det bli lättare att informera och få information om en produkts miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel. Bakom den nya digitala byggvarudeklarationen eBVD 2015 står IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggmaterialindustrierna.

”Genom verktyget kan miljödata om de olika byggnadsmaterialen följa med projekten i alla stegen från planerings- och byggskedet till förvaltningen utan att grundinformationen går förlorad. Spårbarheten kring informationen kommer också att förbättras avsevärt genom tydligare identiteter för dokument och vilken byggvara informationen gäller för”, säger Anna Jarnehammar, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sedan tidigare finns för byggbranschen även systemet Byggvarubedömningen som samlar miljöbedömda byggvaror.

Läs mer om eBVD 2015