Nu finns uppdaterade kriterier 2020:A2 publicerade!

2020-06-17

Nu finns uppdaterade kriterier 2020:A2 publicerade som innehåller Bastas nya kriterier för hormonstörande ämnen. Ni kan hitta de nya kriterierna på vår dokument sida, klicka här…

Mer information och vägledning om de nya kriterierna för hormonstörande ämnen ni på https://www.bastaonline.se/sa-fungerar-det/hormonstorande-amnen/