Nu finns uppdaterade kriterier 2020:A1 publicerade!

2020-02-05

Nu finns uppdaterade kriterier 2020:A1 publicerade som innehåller Bastas nya kriterier för hormonstörande ämnen. Som tidigare aviserats gäller det nya kriterier för hormonstörande ämnen från den 1/1 2020 med en övergångsperiod fram till den 1/7 2020. Mer information och vägledning hittar ni på https://www.bastaonline.se/sa-fungerar-det/hormonstorande-amnen/