Nej till EU-kommissionens förslag om hormonstörande ämnen

2017-10-05

Aktuell Hållbarhet rapporterar om den senaste utvecklingen vad gäller nya kriterier för hormonstörande: ”I går blockerade EU-parlamentet kommissionens förslag om kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Parlamentet menar att kommissionen har överstigit sitt mandat genom att föreslå undantag för enskilda substanser i lagstiftningen. Följden blir att kommissionen måste ta fram ett nytt förslag.

Det förslag som kommissionen lade fram för drygt ett år sedan godkändes av en majoritet av EU:s medlemsländer i juli i år, medan Sverige och Danmark röstade nej till förslaget. Sverige har även stämt kommissionen för passivitet i frågan, och fick 2015 rätt i en dom från EU-domstolen. Efter en utdragen process med att ta fram kriterier för att begränsa användningen av hormonstörande ämnen i EU, väntade nu bara ett godkännande från parlamentet och ministerrådet. Men gårdagens nej innebär att frågan återigen ligger på kommissionens bord.”

Här hittar du hela Aktuell Hållbarhets artikel  (inloggning krävs)

Båda kravnivåerna i BASTA-systemet, BASTA och BETA, reglerar Hormonstörande med EDS-databasen som underlag. Vi ser fram emot ett beslut om enhetliga kriterier, men med den senaste tidens utveckling så verkar man forstatt vara långt ifrån en lösning. Fortsättning följer…