Några nya uppdateringar i BASTA

2021-05-05

En ny uppdaterad lista över ämnen som omfattas av BASTAs informationskrav och kriterium för hormonstörande ämnen finns nu publicerad på vår dokumentsida. Anledningen till uppdateringen är att ett antal ämnen avskrivits från CoRAP efter utvärdering av ECHA. Ett nytt ämne på CoRAP samt nya ämnen på kandidatförteckningen har lagts till. Mer information hittar ni under fliken ”Instructions” i filen.

Det är nu möjligt att visa om produkten innehåller cirkulära material. Under artiklarna finns information om återbruk och återvinning, men även information som berör demontering och förnybara råvaror.

Filen för  Excelimport är sedan tidigare uppdaterad med  ID-nummer för eBVD vilket förenklar digital hämtning av information. Version 1.4  finns att ladda ner på dokumentsidan eller på respektive kundkonto.
Här hittar ni uppdaterade dokument https://www.bastaonline.se/dokument/