Missa inte BASTA, EPD och IVL:s Inbjudan till frukostseminarium för alla inom bygg- och anläggningssektorn!

2017-02-17

IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL), BASTA och EPD International bjuder in till frukostseminarium för producenter, leverantörer, återförsäljare, konsulter och andra intressenter i bygg- och anläggningssektorn som vill veta mer om EPD och BASTA.

EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklarationer) är ett verktyg för att beräkna och kommunicera produkters miljöprestanda på ett jämförbart sätt. EPD bygger på metoden livscykelanalys (LCA), vilket innebär att alla typer av utsläpp – från utvinning av råvaror till produktion, användning och avfallshantering av produkten – inkluderas i deklarationen. Idag finns fler än 650 EPD:er för till exempel livsmedel, byggprodukter, elektricitet, förpackningar, och infrastruktur publicerade på http://www.environdec.com/.

BASTA är ett vetenskapligt baserat system med syfte att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval – till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner. Idag finns mer än 100 000 miljöbedömda bygg- och anläggningsprodukter i systemets databas som klarar högt ställda krav på kemiskt innehåll.

De två kompletterande systemen drivs som dotterbolag till IVL respektive IVL och Sveriges Byggindustrier.
Förutom information om de två systemen kommer Ecophons att berätta om sin resa vad gäller hållbarhet – en resa som egentligen aldrig slutar – i relation till de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna, och hur detta kopplar till EPD och BASTA.

Datum: Fredagen den 10 mars, kl. 08:30-10:30
Plats: Wijkanders, Vera Sandbergs allé 5B, Göteborg
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men en avgift på 500 SEK exkl. moms debiteras vid frånvaro utan avbokning.
Anmälan: Sänd anmälan till Paulina Rode-Kemlo, paulina.rodekemlo@ivl.se, senast den 3 mars. Antalet deltagare är begränsat.

Program:
08:00 Frukost serveras
08.30 Välkomna
08.40 Introduktion till EPD – Kristian Jelse, programansvarig Internationella EPD®-systemet
09.10 Introduktion till BASTA – Carina Loh Lindholm, Vetenskaplig rådgivare Basta Online
09.40 Ecophons hållbarhetsarbete och användning av EPD och BASTA – ”En sund och välljudande resa” – Carsten Svensson, Marknadsutvecklingschef & Daniel Olausson, Produktingenjör, Saint-Gobain Ecophon
10.10 Frågor & svar
10.30 Avslut

Läs mer:
• BASTA: //www.bastaonline.se/
• EPD International: http://www.environdec.com/
• IVL: http://www.ivl.se/
• Saint-Gobain Ecophon: http://www.ecophon.com/
För frågor, kontakta info@environdec.com

Varmt välkomna!