Miljömärkt byggande ökar!

2017-11-29

(artikel publicerad i Aktuell Hållbarhet 2017-11-29)

Miljömärkningen Svanen meddelar i dag att antalet svanenmärkta byggnader ökade med 34 procent från år 2016 till 2017. Det handlar om 4 981 byggnader år 2016 som ökat till 6 690 byggnader i början av 2017. Den fastighetsform som ökar snabbast är bostadsrätter där intresset enligt Svanen varit mycket stort. Att just svanenmärkningen växer snabbast här beror på att Svanen är den enda konsumentmärkningen för bostäder.

Svanenmärkningen av fastigheter ställer krav på byggmaterial och kemiska produkter samt på låg energianvändning. Svanen kontrollerar alla svanenmärkta fastigheter på plats och kraven skärps kontinuerligt vilket gör att de företag som har licens för svanenmärkningen hela tiden måste ansöka på nytt för att få använda svanenmärkningen. Svanen certifierar småhus, flerbostadshus, förskolor, skolor och renoveringsfastigheter.

Också miljömärkningarna för fastigheterna inom Sweden Green Building Council har ökat under de senaste åren. I juni berättade organisationen att antalet byggnader som certifierats med certifieringen Miljöbyggnad för första gången passerade 1 000 stycken. I dag finns det 1 039 byggnader i Sverige som är certifierade enligt Miljöbyggnad, 369 byggnader som är certifierade enligt Green Building och 242 svenska byggnader som har certifierats enligt LEED samt 24 byggnader med Breeam-certifiering.