Mer än 100 000 GTIN möjliggör digital kommunikation!

2019-03-12

Digital kommunikation och ett obrutet flöde av miljöinformation blir allt viktigare. Vi har nu nått en milstolpe när mer än 100 000 av våra artiklar har ett registrerat GTIN och därmed ett unikt artikelnummer! BASTA håller för närvarande på att arbeta med två gränssnitt mot externa databaser och en förutsättning är att identiteten är säkerställd och att de olika databaserna kan matchas mot varandra.

För att en digitalkommunikation med anrop mellan databaser ska fungera så krävs spårbarhet och en säkrad artikelidentitet.  BASTA har sedan starten jobbat med de anslutna företagens egna artikelnummer i kombination med GTIN (tidigare EAN). GTIN (Global Trade Item Number) som är en global standard, är ett 13 eller 14-ställigt unikt artikelnummer vilket hanteras av företaget GS1. Tillsammans med företagen och  Logiq/FINFO har vi arbetat för att säkerställa att informationen lagts in i BASTA-systemet. GTIN kopplat till registrerade artiklar har också varit en förutsättning för att ge inregelbunden information om vilka av deras artiklar som har en BASTA eller BETA registrering.

Vi tackar FINFO/Logic och våra anslutna företag som gjort vårt arbete med obrutet flöde av miljöinformation möjligt!

Vill ni läsa mer om det arbete som pågår i branschen kring digitala flöden så finns mer information:
https://www.ivl.se/sidor/publikationer/publikation.html?id=5672
https://www.smartbuilt.se/projekt/affaersmodeller/flode_miljoinfo/
https://www.smartbuilt.se/projekt/livscykelperspektiv/miljonyckeltal/