Lika säkert som Svenska hus?

2017-03-10

Mycket av det material som används i byggnader innehåller ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön. Byggsektorn har ett stort ansvar att se till att dessa ämnen fasas ut.

”De saker som vi bygger idag kommer att finnas kvar i 30, 50, ja kanske 100 års tid. Det räcker inte med att tänka och fokusera på ämnen som vi vet är skadliga idag. Om 50 år, kommer vi att veta mycket mer om alla de ämnen som används idag och därför behöver vi redan nu ha tillgång till en fullständig information för de material som används i våra byggnader”, framhåller Marianne Hedberg, sakkunnig i miljöfrågor vid Sveriges Byggindustrier i en intervju i ECHA’s nyhetsbrev (februari upplagan).

I en tankeväckande intervju berättar Marianne Hedberg vad Sverige och Sveriges Byggindustrier gör för att göra våra byggnader säkrare. Hon skildrar bland annat hur BASTA systemet och dess databas etablerades. BASTA är ett vetenskapligt baserat system med fritt tillgänglig information som möjliggör trygga materialval i och som visar vägen till ett giftfritt byggande.  Läs hela artikeln…