Underleverantörsförsäkran ersätter nu Kompletteringen av SDS:er!

2020-05-15

För att administrativt förenkla all registrering utav material, varur och kemiska produkter kommer BASTA nu att ta bort Kompletteringen av Säkerhetsdatablad.  Denna komplettering användes innan när ett säkerhetsdatablad delvis eller helt saknade information om kemiskt innehåll. Genom att använda kompletteringen så styrkte underleverantören att alla ämnen som inte var upptagna på databladet klarade BASTA- eller BETA-kriterierna.

Istället skall ni nu använda Underleverantörsförsäkringar för att styrka att de kemiska ämnena i varan eller kemiska produkten klarar BASTA- eller BETA-kriterierna. Underleverantörsförsäkran skickas till underleverantören tillsammans med egenskapskriterierna.

Vi här på BASTA hoppas att detta skall förenkla registreringsprocessen för alla med varur och kemiska produkter.

Klicka här för att ladda ned en Underleverantörsförsäkran…