Kemins plats i byggbranschens värdekedja!

2015-11-23

I IKEM:s artikel (2015-11-20) ges en intressant inblick i en av BASTA-dagens presentationer.

Artikeln ger oss en tänkvärd bild utav Kemins plats i byggbranschens värdekedja som baserats på Lars Gustafsson och Sven Titusson BASF presentation på årets BASTA-dag.

IKEM:s journalist beskriver presentationen med orden ”så var deras främsta budskap att kemin är en av möjliggörarna för det hållbara samhället”.

För att läsa hela artikeln, klicka här…