Kemikalieinspektionen för giftfri vardag får ökade resurser

2016-09-09

Regeringen föreslår ökade resurser i nästa års budget till att skydda hälsa och miljö från farliga kemikalier. I förslaget ingår en kartläggning av farliga ämnen i konsumentvaror. Regeringen vill även stärka Kemikalieinspektionens resurser för att pröva ansökningar om godkännanden för bekämpningsmedel.

– Jag ser mycket positivt på att regeringen tar initiativ till att förstärka arbetet för en giftfri vardag. Med ökad kunskap om farliga kemikalier i varor blir det enklare att byta ut problematiska ämnen mot bättre alternativ, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

Regeringens förslag innebär att en kartläggning ska genomföras av vilka farliga ämnen som kan finnas i vanliga konsumentvaror. Kartläggningen ska fokusera på förekomsten av särskilt farliga ämnen som exempelvis kan störa människors fortplantningsförmåga.

Läs mer i pressmeddelandet från Regeringen – <http://media.ne.cision.com/l/vmsdlxws/www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/farliga-kemikalier-ska-bort-fran-barnens-miljo/>