Information nya Miljöbyggnad 3.0

2017-05-17

Den 10 mars publicerades den nya versionen av Miljöbyggnad 3.0 där det finns en rad uppdateringar. För dig som är leverantör och ansluten till BASTA, eller du som sammanställer en loggbok så är det viktigt att veta om följande ändringar:

Indikator 13 Loggbok med byggvaror

 • Bronsnivå skall anges om produkterna innehåller ämnen på kandidatförteckningen. Här accepteras Prestandadeklaration, produktfaktablad eller säkerhetsdatablad.
 • Silvernivå har produktgrupperna P, Q och R (VVS) tillkommit.
  P Apparater, ledningar mm i rörsystem och rörledningsnät. Åtminstone i PN, PP, PQ, PR, PS, PU och PVB*
  Q Apparater, kanaler, don mm i luftbehandlingssystem. Åtminstone QK, QL, QM*
  R Isolering av installationer
 • Guldnivå skall produktgrupperna P, Q, R (VVS) ha en innehållsdeklaration enligt eBVD2015.

Indikator 14 Loggbok med byggvaror

 • Bronsnivå får byggvaror innehållande ämnen på kandidatförteckningen endast förekomma i mindre omfattning. Avvikelser ska dokumenteras.
 • Silvernivå regleras Urfasningsämnen och både BASTA och BETA klarar de kraven. Produkter som innehåller Utfasningsämnen och Hormonstörande ämnen Cat 1 och Cat 2 får förekomma i mindre omfattning och avvikelsen skall motiveras och dokumenteras. I vare sig BASTA eller BETA förekommer produkter med Utfasningsämnen eller Hormonstörande ämnen enligt ovan.
  Under RISKVÄRDERADE i vår databas hittar du golvprodukter som innehåller mindre mängder av Hormonstörande ämnen Cat 2 som kommer i från inblandning av återvunnet material i produkterna. Dessa produkter får alltså förekomma på Silvernivå förutsatt att det motiveras och dokumenteras. Hjälpdokument för avvikelsehantering finns på vår dokumentsida under ”Vägledningsdokument”.
 • Guldnivå får Riskminskningsämnen bara förekomma i mindre omfattning och avvikelser skall dokumenteras. Detta innebär att BASTA produkterna klarar kraven, men att BETA som innehåller Riskminskningsämnen enbart får förekomma i mindre mängder.
 • För byggvaror som brukaren exponeras för inomhus skall emissionsdata som visar att EU-LCI värden inte överskrids finnas tillgänglig. BASTA har uppmuntrat leverantörerna att lägga in dessa dokument så snart de finns tillgängliga.

För mer information och den fullständiga manualen hänvisar vi till SGBC´s hemsida https://www.sgbc.se/dokument-och-manualer. Fram till 20171231 så gäller tidigare version Miljöbyggnad 2.2.

*) PN – RÖRLEDNINGAR M M
PP – ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING
PQ – RÖKKANALER OCH AVGASKANALER
PR – BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M
PS – VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM
PU – SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR
PVB – TAPPVENTILER, BLANDARE M M I TAPPVATTENSYSTEM
QK – LJUDDÄMPARE
QL – VENTILATIONSKANALER M M
QM – LUFTDON M M