Industrins utfasningsarbete får positiv feedback!

2016-10-13

Svenskt Vatten och Revaq ser positivt till industrins kemikaliearbete.

I en artikel ifrån Aktuell Hållbarhets omvärldsbevakning 2016-10-13 så kan vi läsa att ”Industrins utfasning av farliga ämnen går snabbare än väntat. Det konstaterar Svenskt Vattens och Revaqs årsrapport om miljöarbetet i de svenska reningsverken. Reningsverken samarbetar med de anslutna industrierna och genom Kemikalieinspektionens så kallade Prioguide så fasas farliga kemikalier ut på industrierna. Genom dialog med industrierna har åtgärder vidtagits och i dag hittar reningsverken allt färre oönskade ämnen från anslutna industrier.
– Vi kan tydligt se att det pågår en utfasning av farliga ämnen i industrin. Den utfasningen går betydligt snabbare än vad vi tidigare räknat med, säger Anders Finnson på Svenskt Vatten till Aktuell Hållbarhet.
Tack vare utfasningen av farliga ämnen kunde det enligt Revaqs årsrapport under 2015 även återföras cirka 1 300 ton fosfor från stad till åkermark, vilket motsvarar en tiondel av Sveriges mineralgödselimport.
– Rapporten visar också att reningsverken med hjälp av gott systematiskt arbete lyckats ta bort ett kilo kadmium från miljön. Det låter inte mycket men kadmium är en mycket besvärlig tungmetall som vi fokuserar på, säger Anders Finnson.
Enligt Svenskt Vatten renas i dag hälften av landets avloppsvatten i reningsverk som är certifierade av Revaq som anser sig ha världens tuffaste regler för att fasa ut farliga ämnen.”

Läs mer i Revaqs årsrapport