Inbjudan till en Workshop – Nya affärsmöjligheter – giftfritt byggande inom järnvägssektorn!

2015-11-23

Trafikverket, Infranord, och BASTA har glädjen att bjuda in er som leverantör av anläggningsprodukter till byggande och underhåll av järnväg till en workshop om giftfritt byggande.

När: Den 2 februari 2016, kl. 13 – 16
Var: CCC Stockholm City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B
Målgrupp: Leverantörer av material, varor och kemiska produkter till byggande och underhåll av järnväg– inköpare, miljöansvarig eller företagets ansvarige för tillhandahållande av information om farliga ämnen.
Anmälan: Anmäl ert deltagande till Sussi Wetterlin, BASTA, epost: Sussi.wetterlin@ivl.se, senast den 22 Januari.

På workhoppen kommer Trafikverket att berätta om sitt systematiska arbete kring krav och uppföljning avseende farliga ämnen i material, varor och kemiska produkter samt vad som krävs i praktiken för er som leverantör till Trafikverkets projekt.

Infranord ger entreprenörens perspektiv på produktvalsprocessen som en del av strategin kring hållbara och giftfria anläggningsarbeten och vilka möjligheter och utmaningar de ser.
BASTA, ett miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter, berättar hur du som leverantör kan skapa nya affärsmöjligheter genom BASTA registrering och genom en bättre kännedom om produkternas kemiska innehåll.

En leverantör av anläggningsprodukter presenterar sitt arbete med produktval och substitution av farliga ämnen. Vilka är drivkrafterna och framgångsfaktorerna för att lyckas med produktvalsarbetet och med informationsöverföring i leverantörskedjan?

Som leverantör har ni, genom att delta på denna workshop, chansen att vara med och driva på framtidens giftfria byggande i den svenska bygg- och anläggningssektorn och samtidigt skapa nya affärsmöjligheter.

Ladda ned inbjudan i PDF-format, Inbjudan Leverantörsträff Bygga med BASTA 2 februari 2016.

Vi ser fram emot att ses där!

Med vänlig hälsning
BASTA-kansliet