Ibland blir det fel…

2015-06-26

Det smög in sig en felaktighet i den nya uppdaterade egenskapskriterierna under punkt 3a) – Reproduktionstoxiska ämnen. Haltgränsen ändrades inkorrekt till 0,1 vikts-%, men det ska fortsatt vara 0,3 vikts-% och inget annat.

Däremot gäller fortfarande att man för ämnen som klassas H360 på begäran är skyldig att skicka ut ett SDS där man redovisar halter ner till 0,1 vikts-%. Detta är ett lagkrav men har inget med BASTA:s kriterier att göra.

Vi ber om ursäkt för eventuellt extra arbete.
BASTA kansliet