Har du saknat Excel fil för att ladda ner dina registrerade artiklar?

2018-09-24

Excel fil nu tillgänglig för företag registrerade i BASTA

En ny Excel funktion har nu initierats på företags sidorna i BASTA systemet.

Alla BASTA registrerade företag kan nu ladda ned sina artiklar i en Excel fil direkt från sin egna sida.

 Funktionen ligger under fliken – artiklar.