BASTA Loggbok

Enkel och effektiv loggbok

Intresset för loggböcker vid bygg- och anläggningsprojekt är stort. En anledning är det ökade antalet miljöcertifieringar av byggnader där Miljöbyggnad är det system som används i störst utsträckning. För att uppfylla kraven i Miljöbyggnad så måste man föra en loggbok, som för GULD-nivån dessutom måste innehålla information om byggvarornas placering och mängd i byggnaden.

BASTA:s verktyg hjälper dig att föra Loggbok på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt i dina bygg- och anläggningsprojekt. För att underlätta arbetet bjuder du som projektägare in berörda personer som användare i ditt projekt. Dessa användare betalar ingen extra kostnad.

Våra erbjudanden

Kostnadsfritt under ett år...

Som enda system på marknaden kan du med BASTAs Loggbok driva upp till två projekt kostnadsfritt under första året. Systemet är enkelt och lättförståeligt. Vid behov erbjuder BASTA regelbundna utbildningar i verktyget.
När ditt friprojekt närmar sig ett-årsgränsen kommer du att få en fråga om uppgradering till pluskonto.

Fördelar med Pluskonto...

För dig som driver fler än två projekt betalar du 3000 kr per år och projekt - från och med projekt tre och uppåt.
Ett plusprojekt är en förutsättning för kontoöverföring och vissa administrativa åtgärder t ex att byta administratör.
För dig med 1-2 projekt så debiteras 3000 kr/projekt efter slutet av år 1 förutsatt att du valt att uppgradera till pluskonto.

Företagskonto...

För er som driver många parallella projekt finns möjlighet att teckna ett företagskonto. För 1-15 projekt betalar man som företag 30 000 kr per år och från och med projekt 16 en extra kostnad på 2000 kr per år.
Det finns även möjlighet att göra en överenskommelse om fritt antal projekt - pris på förfrågan.