Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

2015-12-02

Idag redovisar Kemikalieinspektionen rapporten ”Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler” för regeringen.

Länk till rapporten för mera information.