Frankrike på väg att införa lag om kemikaliesubstitution

2016-01-26

Frankrike kan få en nationell lag om substitution av riskkemikalier. Lagförslaget, som går under benämningen Detox, har passerat en första omröstning i nationalförsamlingen. Den nya lagen handlar både om informationsplikt och incitament till substitution.

Detox innebär att det ska skapas en lista över särskilt farliga kemikalier som bör bytas ut. Sedan ska tillverkare, importörer och användare i Frankrike vartannat år rapportera vilka kemikalier på listan som de fortfarande använder.

I lagförslaget finns också incitament om skattelättnader för de företag som ersätter listans farliga kemikalier för mindre skadliga ämnen.

Läs resten av artiklen…

Läs det franska lagförslaget om substitution